Internet niczym BIK i BIG

Dziś chyba już nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak wielką moc ma internet. W obecnych latach nie jest to już tylko narzędzie do sprawdzania różnego typu informacji, komunikowania się ze znajomymi, czy pobierania muzyki i filmów. Okazuje się, że internet jest także ważnym instrumentem w procesie wykrywania przestępstw, poszukiwania przestępców oraz w niektórych sytuacjach w procesie […]

Continue Reading

Sprzedaż weksla

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, w którym skonkretyzowane są prawa określonych dwóch stron – wierzyciela i dłużnika, a mówiąc prościej, sedno weksla polega na tym, że jego wystawca zobowiązuje się do zapłacenia drugiej stronie konkretnej kwoty pieniędzy. Kwota ta, to tak zwana suma wekslowa. Tak jest w przypadku weksla własnego, który stanowi swoiste przyrzeczenie zapłaty. […]

Continue Reading

Przychód i koszt dla pożyczkodawcy

W świetle przepisów prawa osoba prywatna udzielająca pożyczki, o ile jest to pożyczka z wynagrodzeniem, to jest taka, od której naliczane są odsetki, podlega opodatkowaniu od dochodów. Jest to opodatkowanie standardowe, zryczałtowane, przypisane przychodom z tak zwanych zysków kapitałowych i wynosi 19%. Podatek ten nalicza się od przychodu, bez potrącania kosztów uzyskania, w rodzaju kosztów […]

Continue Reading

Pożyczka prywatna a cesja

Cesja, inaczej przelew, jest terminem prawnym, który odnosi się do pewnego rodzaju umowy zawieranej między osobą lub firmą, która udzieliła komuś pożyczki a firmą windykacyjną parającą się odzyskiwaniem długów. W ten sposób wierzyciel przenosi prawo do wyegzekwowania długu na kogoś innego, zyskując na tym brak konieczności uczestniczenia w niezbyt komfortowym sporze z osoba zadłużoną. Cesja […]

Continue Reading

Wyłudzenie prywatnej pożyczki społecznościowej

Spectrum, na którym możemy działać, jeśli chcemy zaciągnąć pożyczkę jest z miesiąca na miesiąc coraz szersze. To już nie są te czasy, kiedy chcąc pozyskać kredyt mogliśmy tylko wystąpić o niego do swojego banku. Dziś pieniądze możemy pożyczyć praktycznie wszędzie, na każdym kroku widzimy reklamujące się firmy mające w ofercie tego typu produkty finansowe. Pożyczki […]

Continue Reading

Problemy z komornikiem – jak ich uniknąć?

Jeśli masz kłopoty finansowe, podejmij negocjacje z bankiem, w przeciwnym wypadku narazisz się na poważne konsekwencje i nieuchronne problemy z komornikiem. Wyniki różnych badań socjologicznych pokazują jak na dłoni, że jako społeczeństwo zadłużamy się w rekordowym tempie, a najwięcej jest tak zwanych kredytów konsumpcyjnych. Liczba osób zadłużonych rośnie między innymi dlatego, że na rynku jak […]

Continue Reading